Børne- & Ungeklinikken

Glostrup Fysioterapi & Træning har et Børne & unge team, hvor fysioterapeuterne har stor interesse for og er uddannet til at screene, behandle og træne børn og unge fra 0-17 år. Vi har hver vores specifikke indgangsvinkel og arbejder alle tæt sammen, med det mål at hvert enkelt barn/ung opnår den bedste vejledning, behandling og træning.    

 

Hvad kan man bruge en børne/unge fysioterapeut til?

  • Spædbørn med skævt hoved, maveproblemer/kolik, uro osv.
  • Børn der har haft traumatiske/voldsomme fødsler og/eller komplicerede graviditeter.
  • Små børn der er motorisk usikre og forsinkede motorisk, dvs. ikke har erhvervet sig de motoriske milepæle der forventes i det første leveår.
  • Hypermobile børn med smerter og gener i bevægeapparatet.
  • Skolebarnet der har svært ved at læse og lære, er motorisk uroligt, har svært ved at følge med i timerne og/eller idrætstimerne.
  • Børn, hvor forældrene gerne vil udvikle barnets motorik.
  • Børn med adfærdsforstyrrelser eller vanskeligheder såsom ADHD, Autisme, OCD, Tics, Tourette og dysleksi (ordblindhed)
  • Børn og unge der gerne vil udvikle deres talent indenfor en specifik sportsgren.
  • Børn og unge med længere varende sygdom, der har brug for behandling og genoptræning.

Vi tilbyder både individuel træning og behandling samt holdtræning, og benytter os af forskellige behandlingsmetoder og koncepter. Generelt er Børne- og unge teamets fælles udgangspunkt kroppen og hjernens samspil samt en stor viden om bevægelse og motorisk udvikling. Vi arbejder med kroppens bevægelser og strategier, stabilitet og sanser (synet, balanceorganet i indre øre og muskel- og ledsanserne) I tillæg hertil traditionel fysioterapi som f.eks. manuel behandling.

 

Vores viden og ideologi kommer fra bl.a.

 

·       Kranio Sakral Terapi

·       Mov`nat (naturlig bevægelse), 

·       DNS (Dynamisk Neuromuskulær Stabilitet), 

·       Z-Health (hjernebaseret videnskab/funktionel neurologi)

 

Af holdtræning kan vi tilbyde

 

·       Babymassage – også til mødregrupper!

·       Motorikhold

·       Gamerholdet – for spilleglade drenge og piger….

Undersøgelser, behandlinger og træning gennem klinikkens Børne- og unge team sker udenfor overenskomsten med sygesikringen. Dvs. at der er ingen tilskud fra det offentlige, og du behøver ingen lægehenvisning fra lægen. Dog anbefaler vi, at lægen er informeret inden opstart, så vi er sikret at den enkelte er udredt for diverse patologiske tilstande, og klar til et forløb hos os.

På sidemenuen til højre kan du læse mere om de enkelte fysioterapeuter i Børne- & Ungeteamet samt behandlingsformer.