GLA:D

Hvad er GLA:D? (Godt liv med Artrose i Danmark)

Et tilbud som findes hos Glostrup Fysioterapi & Træning.

GLA:D henvender sig til folk med ondt i knæ og hofter. Det er et målrettet uddannelse- og træningsforløb, der bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis.

I 2011-2012 har en gruppe danske forskere ledet af professor Ewa Roos fra Syddansk Universitet & Søren Thorgaard Skou fra Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Sygehus gennemført et studie på knæpatienter, som viser at patienter med slidgigt kan have glæde af uddannelse og træning.
GLA:D følger de kliniske retningslinjer for patienter med knæartrose (slidgigt i knæet) der anbefaler, at alle med smerter i deres knæ gennemgår et uddannelse- og træningsforløb. Man skal træne mindst 12 gange, fordelt på 2 gange træning om ugen i 6 uger. Det samme anbefaler man også for patienter med hofteartrose (slidgigt i hoften). Med GLA:D lærer du igennem et målrettet uddannelse- og træningsforløb at tackle dine knæ og/eller hoftesmerter og træne dit knæ og din hofte hensigtsmæssigt.

Hvem henvender GLA:D sig til?

Alle folk med ondt i knæ eller hofte, der ikke skyldes andre årsager som kræft eller knoglebrud.

Forløb:

Introduktionsaften:
Her får du flere informationer om uddannelses- og træningsforløbet. Samt hører mere om hvad artrose er. Hold øje med nyheder på forsiden af vores hjemmeside og facebook for at finde næste introduktionsaften. Du kan også kontakte klinikken for spørgsmål.

Træning:
Træningen strækker sig over 7-8 uger med 2 x træning pr. uge. Som udgangspunkt deltager du i 12 træninger, herefter kommer en sidste konsultation, hvor der er opfølgning samt overvejelser omkring dit videre forløb.

Pris:

Du kan deltage i GLA:D forløbet med eller uden lægehenvisning til fysioterapi.

Med henvisning*:
Samlet pris: ca 2000 kr.
2 x informationsmøder
3 x Individuelle aftaler
Træningsprogram
Holdtræning 6 uger, 12 gange

Uden henvisning:
Samlet pris: 2.400,00 kr.

Desuden må forventes investering i 2 stk. á 2 m. træningselastik.

* Ved henvisning kan man få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Desuden kan helbredstillæg benyttes med gældende %-sats på individuelle aftaler og holdtræning.

Opsamling af data:

For at udvikle og sikre behandlingens kvalitet har denne klinik valgt at rapportere til GLA:D-registeret, som er et kvalitetsregister for patienter med artrose i hofte og/eller knæ.
Ved at være med i kvalitetsregisteret bidrager du til at forbedre behandlingen, selvfølgelig helt anonymt. Jo flere som deltager, jo statistisk mere sikkert bliver resultaterne. Resultaterne anvender vi sidenhen til at forbedre behandlingen. Resultat gøres kun tilgængelige på gruppeniveau, og resultat for et enkelt individ offentliggøres ikke ved noget tilfælde.
Kvalitetsregistre bidrager til ny kundskab om blandt andet bedste behandlingsmuligheder. I kvalitetsregistre samles data om behandling og resultat for forskellige patientgrupper fra hele landet. De kan derfor anvendes til at sammenligne behandlingen mellem forskellige klinikker og sygehuse.

Dine data i GLA:D-registeret beskyttes og behandles på samme måde som journaldata. Oplysninger og data vedrørende dig beskyttes efter ”Lov om behandling af personoplysninger” og ”Sundhedsloven”. Data om dig må kun anvendes til at udvikle og sikre behandlingens kvalitet, fremstille statistik samt til forskning indenfor sundhedsvæsenet.
Du kan til en hver tid få fjernet dine data eller takke nej til at blive registreret. Vil du have yderligere information, kan du henvende dig til din fysioterapeut.

Læs mere om GLA:D