Glostrup Fysioterapi & Træning Copyright

Hjernerystelse

Hjernerystelse er en hyppig skade i kontaktidræt og fritidslivet. Faktisk rammes ca. 25.000 danskere hvert år. Langt de fleste kommer sig inden en måneds tid, men for 10-15 % kan det udvikle sig til post commotio - syndrom med langvarige smerter, kvalme og lys- og lydfølsomhed.

En hjernerystelse opstår når hjernen udsættes for en kraft, der gør at hjernen slår kraniet på indersiden. Dette kan forekomme direkte ved et slag mod hovedet, eller indirekte ved et ryk i nakken som piskesmæld.

Symptomer på hjernerystelse kan opstå timer eller dage efter slaget, men mange vil opleve symptomer med det samme. De mest almindelige er:

 • Tab af bevidsthed
 • Balance- og koordinationsproblemer
 • Hukommelsestab
 • Forvirring
 • Smerter i hoved og/eller nakke
 • Hovedpine
 • Utilpashed, kvalme og opkast
 • Koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer
 • Sløret syn
 • Lys- og lyd følsomhed
 • Udpræget træthed og udmattelse (hjernetræthed)
 • Forværring af symptomer ved fysisk og psykisk anstrengelse

Mange tror at man skal have mistet bevidstheden for at få en hjernerystelse, men bevistløshed optræder kun hos ca. 1 ud af 10. Man ser ofte at der har været tale om bevidstløshed i kortere eller længere tid ved længerevarende gener og post commotio - syndrom.

I de første 2-3 uger er der ordineret hjernehvile, hvilket betyder begrænset fysisk og psykisk belastning. Det anbefales at skåne, specielt øjnene, og undgå brug af skærme, læsning osv. samt at forsøge at undgå stress. Her efter opstartes gradvis tilbagevenden til job, skole osv.
Helt overordnet er anbefalingerne, at man først må vende tilbage til normal aktivitet, når man er helt symptomfri.

Sport

Hvis man er sportsudøver anbefales det af følge nedenstående.

Trinvis belastning, som skal gennemføres før tilbagevenden til sport.
Anbefalingerne er udarbejdet til voksne men kan også benyttes til børn. 

Trin 1: Hjernehvile, hvilket indkluderer både psykiske og fysiske belastninger. Idrætsudøveren må for eksempel heller ikke se TV, belaste sig ved computer, læse mv. Fysisk aktivitet må ikke medføre stigning af pulsfrekvens.

Trin 2: Let aerob træning efter min. 24 timer uden symptomer. Det er en god ide at starte med at træne på kondicykel, hvor det er lettere at styre træningsintensiteten.

Trin 3: Idrætsspecifik individuel træning tilpasset den normale kapacitet.

Trin 4: idrætsspecifik træning uden kropskontakt. F.eks. teknikøvelse sammen med holdet med fuld fysisk belastning.

Trin 5: Idrætsspecifik træning med fuld kropskontakt inklusiv kropstacklinger i ishockey og fodbold. Det er på dette niveau igen tilladt at heade til bolden.

Trin 6: vend tilbage til aktiviteten/idrætten.

Når uheldet er ude...

I Glostrup Fysioterapi & Træning kan vi tilbyde en bred vifte af behandlingsmetoder:

 • Manuel fysioterapi, hvor forskellige metoder til ledfrigøring og bløddelsbehandling benyttes. Dette med henblik på at skabe de bedste betingelser for optimal heling af vævet.
 • Øvelsesterapi med gennemgang af relevante øvelser for at genvide bevægelighed, muskelstyrke og stabilitet.
 • Kraniosakral terapi som er en meget blid, men dybdegående manuel behandlingsform, der arbejder med kroppens egne ressourcer for at påvirke kroppen til selvhelbredelse. Behandlingen går ud på at løsne spændinger i bindevævsmembranerne inde i hovedet, eller bindevævet omkring rygmarven.
 • Funktionel neurologi, hvor man arbejder ud fra en viden om hjernen og nervesystemet, men henblik på at genoptræne og styrke alle systemer i kroppen, synet, det indre øre (balancen) og kroppen.

Vi er et team af specialuddannede og erfarne fysioterapeuter, der via tæt samarbejde og skræddersyet behandling og træning kan hjælpe dig med at vende tilbage til hverdagen igen.