Motorisk screening af børn

Motorisk screening af børn udføres efter Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) konceptet, som bl.a. tager udgangspunkt i vores udvikling af hjernens motoriske programmer såsom at krybe, kravle, rulle, gribe, sidde, stå og gå.

DNS motorisk screening af spædbørn

Klinikken tilbyder dig motorisk screening af dit spædbarn, dvs. undersøgelse af om dit barn bevæger og udvikler sig indenfor normalen. Barnet benytter sig af fastlagte programmer i hjernen og udvikler motorikken i takt med hjernes modning og ved motivation fra omgivelserne. Barnet skal gennem de første 18 måneder lære at mestre bestemte bevægestrategier og -mønstre som at rulle, krybe, kravle, sidde, stå og gå. Sommetider ses der afvigelser tæt på eller langt fra det optimale mønster/strategi. Fysioterapeuten kan via sine undersøgelsesværktøjer være med til at vurdere, hvordan barnet evt. kan hjælpes på vej mod de optimale bevægemønstre. 

Eksempler på uhensigtsmæssige bevægemønstre:

  • Triller kun til den ene side
  • Ligger skævt
  • Vil ikke ligge på maven
  • Bevæger sig ikke strategisk korrekt

DNS undersøgelsen og behandlingen
Fysioterapeuten undersøger barnets posturale reaktioner (opretholdelse af kropsholdningen), reflekser og dets generelle motorik for derefter at danne sig et overordnet indtryk af barnet. Dernæst planlægges, hvordan barnet kan hjælpes mod den rette udvikling. Behandlingen betyder en medinddragelse af forældrene, som skal udføre den daglige behandling/træning gerne flere gange af 5-20 min. varighed.  

Vigtigheden af barnets rette udvikling
Flere undersøgelser viser, at den motoriske udvikling og kvaliteten af mønstrene/strategierne kan have indflydelse på barnets indlæring senere i livet. Samtidig vil et optimalt motorisk bevægemønster centrere leddene, så leddene/knoglerne udvikles hensigtsmæssig og giver den bedste bevægelsesøkonomi som derved kan mindske slid og skader på bevægeapparatet. 

Undersøgelsen tager 45-60 min.