Glostrup Fysioterapi & Træning Copyright

Blødersygdom

Blødersygdom eller hæmofili er en tilstand, hvor blodet ikke størkner som normalt, hvilket medfører øget tendens til blødninger i leddene/vævet. Blødersygdom er en arvelig sygdom, som skyldes en fejl (mutation) i arvematerialet på x-kromosomet. Sygdommen nedarves gennem kvinder og forekommer praktisk talt kun hos mænd.

Blødersygdommen inddeles i mild, moderat og svær grad. Patienter med svær grad har ofte spontane blødninger i led og muskler. Uden behandling og hensynstagende træning kommer der typisk gentagne blødninger i det samme led, som ødelægges, og efterhånden kan der udvikles der et kronisk fysisk handicap. Ydre og indre blødninger kan i øvrigt forekomme hvor som helst, og kan medføre tryk på livsvigtige organer. Patienter med moderat og mild grad har sjældent ledblødninger. Deres blødningsepisoder kommer først og fremmest i forbindelse med stød og slag og ved operation.

Fysioterapi til patienter med blødersygdom indeholder primært træning af bevægeapparatet med fokus på at styrketræne, forbedre og bevare ledbevægelighed samt opretholde balance og funktionsevne. Endvidere vil der være en vejledning i korrekt brug af kroppen samt information om diverse hjælpemidler. Der kan også være et behov for manuel behandling som smertebehandling af følger fra din blødersygdom og/eller arvævsbehandling efter en operation af led eller muskel.

For mere information om blødersygdom læs på:

www.bloderforeningen.dk