Glostrup Fysioterapi & Træning Copyright

Fibromyalgi

Fibromyalgi er en kronisk lidelse, som medfører, at patienten får udbredte kroniske smerter i led og muskler. Desuden ses en markant udtrætning hos patienten. Patienten kan bl.a. også have forstyrrelser i nervevævet, have søvnproblemer og koncentrationsbesvær.
Selvom der gennem de sidste 20 år har været et større fokus på fibromyalgi, er årsagen til denne lidelse stadig forholdsvis ukendt og derfor er det ikke endnu muligt at helbrede fibromyalgi. Selvom symptomerne ved fibromyalgi er ret typiske, er konsekvenserne af det at få fibromyalgi vidt forskellige fra person til person.

Fysioterapeuterne på klinikken har gennem mange år behandlet fibromyalgi patienter, hvilket har givet et godt kendskab til og forståelse for de gener og problematikker, der kan komme som følge af fibromyalgi. Målet for behandlingen er at kunne være med til at bevare funktion og livskvalitet.

Den fysioterapeutiske behandling kan bestå af blid manuel terapi, som retter sig mod de smerter, der kan være i kroppens led og muskler samt vejledning i at bruge kroppen hensigtsmæssigt. Endvidere kan træning individuelt eller på hold være en del af behandlingen. Øvelserne vil her blive tilpasset individuelt og tager hensyn til smerter og dagens energiniveau. Træningen vil have til formål at gøre kroppen stærkere og herigennem kunne forebygge en forværring af smertetilstanden.

Fysioterapeuten kan også være med til at rådgive dig om, hvilken træning eller anden aktiviteter udenfor klinikken, der kan være gode for en fibromyalgi patient.

For mere information

http://www.fibromyalgi.dk/