Glostrup Fysioterapi & Træning Copyright

Gigt

Gigt er en sygdom, der benyttes som en bred betegnelse for smerter og sygdomme i bevægeapparatet. Gigt dækker over 200 diagnoser, hvoraf slidgigt, leddegigt og ryglidelser, er de mest udbredte.
Fælles for gigtsygdommene er, at de berører knogler, muskler, sener og led. Gigt kan forårsage rødme og hævelse i vævet, derudover kan morgenstivhed og bevægeindskrænkning i led forekomme. Flere af symptomerne kan bl.a. medføre muskelsvækkelse og knogleafkalkning.
Nogle gigtsygdomme kan ligeledes påvirke forskellige organer f.eks. huden og indre organer som lunger, hjerte, lever og nyrer. Nervesystemet kan også blive påvirket. 
Grundet de mange områder gigt kan påvirke kan symptomerne være meget forskelligartede fra person til person.

Årsagen til gigt kendes ikke til bunds, man ved at gigt kan være arveligt, at livsstil kan have indflydelse på udviklingen af gigt og at sygdommen kan ramme helt tilfældigt.
Fælles for næsten alle gigtsygdomme er, at de giver smerter.
Det er ikke kun ældre mennesker, der får gigt – yngre mennesker og børn kan også rammes af gigt. Nogle gigtformer rammer hyppigere kvinder end mænd.

Det er videnskabeligt bevist at træning er godt for gigtpatienter, træningen bevirker at muskler og led aflastes, hvilket medfører bedre livskvalitet samt ofte færre smerter.

På klinikken kan vi tilbyde behandling af de gener og smerter, der kan opstå ved gigtsygdommene. Dette kan være ved en individuel behandling med f.eks. manuel terapi, el-terapi, akupunktur, RE5 samt råd og vejledning ift. at leve med gigt. Derudover tilbydes selvfølgelig træning individuelt eller på hold.

For mere information:
Gigtforeningen