Kroniske lidelser

Kroniske sygdomme eller kroniske lidelser er det samme. Kronisk er en betegnelse for ”evig” eller uforanderlig tilstand. Kronisk benyttes ofte om sygdomme og lidelser, som har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende.

Eksempler på kroniske lidelser kan f. eks. være diabetes, kræft, hjerte- og karlidelser, osteoporose, muskel- og skeletlidelser, KOL og psykiske lidelser.

Det er i hele samfundets interesse, at vi trods en diagnose med kronisk lidelse har en så god og velfungerende hverdag som muligt. For at hverdagens udfordringer forløber så ubesværet som muligt, kan det være nødvendigt med medicinsk behandling, smertelindring, hjælp til mestring af smerte mm.

Fysioterapeutisk kan man hjælpe med træning af belastede funktioner, smertebehandling samt råd og vejledning rettet mod netop din kroniske lidelse.
Her på klinikken behandler og træner vi alle kroniske lidelser, således at bevægeapparatet funktioner kan bevares eller forværringen af dem forhales. Træningen kan kombineres med manuelle behandlingsteknikker, el-terapi, akupunktur mm.

Nogle kroniske lidelser udløser vederlagsfri fysioterapi enten som holdtræning og/eller som individuel træning og behandling.
For at modtage vederlagsfri fysioterapi som holdtræning skal din diagnose fremgå af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. For yderligere at modtage individuel behandling og træning skal du samtidig have et svært fysisk handicap. Din diagnose skal være stillet af en speciallæge.